Sectoronderzoeken

Elk jaar voeren we een aantal sectoronderzoeken uit. Dit zijn zowel telefonische als online onderzoeken.

De bekendste sectoronderzoeken zijn "MaisScan" (onder maïstelers voor maïszaadbedrijven), "VoerMonitor" (onder veehouders over de voerleverancier), "FokScan" (onder zeugenhouders over de leverancier van mannelijk en/of vrouwelijk fokmateriaal), FokMonitor (onder melkveehouders over de leverancier van fokmateriaal) en "Vet150" (onder dierenartsen voor farmaceutische bedrijven) en de "FertilizerScan" (onder agrarïers over stikstofmeststoffen). Ook in de akker- en tuinbouwsector voeren wij jaarlijks sectoronderzoeken uit.

In dit soort onderzoeken lopen een aantal standaardvragen mee die voor alle deelnemende bedrijven interessant zijn. Daarnaast kan elk deelnemend bedrijf nog een beperkt aantal exclusieve vragen stellen. Dit is ook een financieel zeer aantrekkelijke vorm van onderzoek, omdat de kosten gedeeld worden door de deelnemende bedrijven.

Verder hebben wij twee meetinstrumenten voor dierenartsenpraktijken ontwikkeld die klanttevredenheid meten; de VetScan en de VetMonitor. En daarnaast hebben wij de AdviesScan ontwikkeld voor (agrarische) bedrijven, zoals voerleveranciers, farmaceutische bedrijven of fokkerijorganisaties om de kwalitetit van hun adviseurs continue te monitoren.