Vierde VoerMonitor is afgerond

De online VoerMonitor over de voerleveranciers is onlangs afgerond (eind mei 2020). 1.648 veehouders hebben deelgenomen aan de VoerMonitor. In de VoerMonitor hebben de veehouders hun eigen voerleverancier beoordeeld op het gebied van o.a. de kwaliteit en het aanbod van voeders, bedrijfsbegeleiding en voerprijzen. In 2022 start alweer de vijfde VoerMonitor!

De voerleveranciers die zich vooraf voor de VoerMonitor hebben ingeschreven, hebben inmiddels de rapportage ontvangen met de volgende tabellen:

• Alle resultaten uitgesplitst naar niet-klanten versus klanten van [naam voerleverancier 2020].
• Alle resultaten uitgesplitst naar [naam voerleverancier 2018] versus [naamvoerleverancier 2020].
• Alle resultaten uitgesplitst naar [belangrijkste concurrerende voerleverancier 2020] versus [naam voerleverancier 2020].

Volledige rapportage of een op maat gemaakte rapportage?
U krijgt alsnog de mogelijkheid om de rapportage aan te schaffen. U kunt ook een op maat gemaakte rapportage aanvragen met bijvoorbeeld alleen de resultaten van de vragen die u echt interessant vindt.

Tevens kunnen we alle resultaten uitsplitsen naar sector (melkvee, varkens, pluimvee, geiten), leeftijd, provincie of een ander kenmerk. Verder kunnen we alle resultaten van de VoerMonitor vergelijken met de resultaten uit 2014 (N=2.029), 2016 (N=2.133) en 2018 (N=1.475).

Vragenlijst
U kunt hier de online VoerMonitor bekijken. Zo krijgt u een goede indruk welke vragen er gesteld zijn en welke resultaten u kunt verwachten. 

Enkele persberichten over de VoerMonitor 2020
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/20/prijs-niet-belangrijkste-bij-keuze-voerleverancier
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/21/samenwerking-voeradviseur-en-dierenarts-slecht-beoordeeld
https://www.pigbusiness.nl/artikel/244571-voermonitor-waardering-voor-voorlichting-voerprijs-en-openheid-samenstelling-kan-beter/
https://www.voergroepzuid.nl/actueel/nieuws/klanten-van-voergroep-zuid-geven-een-bovengemiddelde-score-bij-het-online-onderzoek-van-voermonitor/501
https://www.agruniekrijnvallei.nl/nieuws/voermonitor_2020_groot_vertrouwen_in_ar.aspx
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/250191-voermonitor-2020-veehouders-waarderen-unieke-gijs-concept/