Telefonische scanners

Regelmatig voeren we telefonische onderzoeken uit onder grote groepen agrariërs, bv onder melkveehouders met minimaal 80 melkkoeien. Geïnteresseerde bedrijven kunnen eigen vragen stellen in dit soort scanners. Scanners houden ons adressenbestand up to date en leveren marktinformatie op.

Ook kunnen ze ingezet worden voor het genereren van sales leads. Eenvoudig door een vraag mee te laten lopen of men het op prijs stelt om meer informatie over het bedrijf of het product te ontvangen.