Kwalitatief marktonderzoek

Kwalitatief onderzoek is veelal kleinschalig en hypothese vormend. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het vóórkomen van bepaalde uitspraken en niet om de frequentie waarmee de uitspraken worden gedaan. Met kwalitatief onderzoek wordt getracht de achterliggende motivaties van een doelgroep in kaart te brengen. Het stelt je in staat inzicht te krijgen in de (emotionele) drempels, knelpunten, attitudes, percepties, wensen en behoeften van de doelgroep.

De methode wordt dan ook vooral toegepast wanneer een bepaalde diepgang in de informatie gewenst is, om bijvoorbeeld de echte 'jobs to be done' (lees onze blog hierover!) boven water te krijgen. De belangrijkste vormen van kwalitatief onderzoek zijn diepte-interviews en groepsdiscussies. Ieder met zijn eigen voor- en nadelen.

Diepte-interviews zijn bij uitstek geschikt om informatie te verzamelen over motieven, achtergronden en voor het uitdiepen van gedachten en ideeën. Bij een groepsdiscussie is het de bedoeling dat de respondenten hun mening geven over bepaalde onderwerpen en op elkaar reageren (interactie).

In het kwantitatief vervolgonderzoek kunnen een aantal van deze hypotheses en uitspraken cijfermatig worden onderbouwd.