Tweede FokScan start 20 november 2018

Update: De FokScan is afgelopen. 309 zeugenhouders hebben meegewerkt aan het onderzoek. Klik hier voor een aantal resultaten. In het najaar van 2020 volgt de derde FokScan.

=========================

Hoe beoordelen zeugenhouders de fokkerij- en KI-organisaties? Voldoen deze aan de verwachtingen op aspecten, zoals de kwaliteit en het aanbod van het fokmateriaal, de bedrijfsbegeleiding en de prijzen van het fokmateriaal? Wat gaat goed en wat kan beter?

Het onderzoek onder de naam "FokScan" gaat evenals in 2016 weer antwoord geven op deze vragen, met als doel de zeugenhouders beter van dienst te kunnen zijn. De FokScan wordt uitgevoerd door Geelen Consultancy in nauwe samenwerking met Topigs Norsvin, PIC, DanBred, AIM Varkens KI Nederland, KLASSE-KI en Preferent-KI.

In de FokScan beoordelen de zeugenhouders eerst hun belangrijkste fokkerijorganisatie voor de aankoop van vrouwelijk en/of mannelijk fokmateriaal en daarna beoordeelt men de KI-organisatie waar men het meeste mee te maken heeft.

Vrijwel alle zeugenhouders in Nederland hebben inmiddels een e-mail met het verzoek om de online FokScan in te vullen, ontvangen Uiteraard worden alle antwoorden strikt anoniem verwerkt. De deelnemende zeugenhouders die aan het einde van de vragenlijst hun contactgegevens invullen, ontvangen een aantal resultaten van het onderzoek.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zeugenhouders meedoen aan de FokScan om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen hoe de afzonderlijke organisaties gezien worden en met name wat beter kan.

Indien zeugenhouders vragen hebben over het onderzoek, dan kan men altijd contact opnemen met Jan Geelen (tel. 0317 – 425958) of met de genoemde fokkerij- en KI-organisaties.

Heeft u als zeugenhouder geen uitnodiging voor deelname aan de FokScan ontvangen? Neem dan even contact met ons op.

Klik hier voor een persbericht op de site van PigBusiness.