Tweede FokScan in najaar van 2018

Hoe beoordelen zeugenhouders hun belangrijkste leverancier van vrouwelijk en/of mannelijk fokmateriaal? Wat gaat goed? En wat kan beter? Ook in vergelijking met de ‘gemiddelde’ leverancier van vrouwelijk en/of mannelijk fokmateriaal? En zijn de zeugenhouders meer of minder tevreden over de leverancier ten opzichte van twee jaar geleden?

In het najaar van 2018 wordt alweer voor de tweede keer het online onderzoek FokScan onder zeugenhouders uitgevoerd. In de online FokScan 2018 beoordelen zeugenhouders hun belangrijkste leverancier op onderdelen als de kwaliteit en het aanbod van het fokmateriaal, bedrijfsbegeleiding en prijzen van fokmateriaal. Nieuw in 2018 is dat de zeugenhouders nu ook de KI-organisaties kunnen beoordelen.

De deelnemende fokkerij- en KI organisaties ontvangen een rapportage met de beoordeling door hun klanten in vergelijking met de gemiddelde scores van de niet-klanten. Het onderzoek geeft inzicht hoe de leveranciers presteren en wat beter kan, met als uiteindelijke doel de zeugenhouders beter van dienst te kunnen zijn.

Na het succes van 2016 laat de FokScan ook zien of de zeugenhouders hun belangrijkste leverancier van fokmateriaal beter of slechter beoordelen in vergelijking met twee jaar geleden. Met andere woorden: op welke aspecten is het bedrijf vooruit gegaan en op welke aspecten niet, of heeft er zelfs een achteruitgang plaatsgevonden?

De onderzoeksvragen die de FokScan 2018 gaat beantwoorden zijn:

• Welke fokkerij- en KI organisaties kent men zoal?
• Voor welke afzetmarkten produceert men voornamelijk?

De onderstaande vragen worden voor zowel vrouwelijk als mannelijk fokmateriaal gesteld.

• Welke aspecten vindt men de belangrijkste voor de aankoop van fokmateriaal?
• Van welke organisatie neemt men het meeste fokmateriaal af?
• Hoe tevreden is men over deze organisatie op een aantal aspecten?
• In welke mate voldoet deze organisatie aan een aantal verwachtingen?
• Op welke aspecten dient deze organisatie zich te focussen tot 2025?
• In welke mate raadt men deze organisatie aan (NPS)? Suggesties voor verbeteringen?
• Hoe waarschijnlijk is het dat men over een jaar nog fokmateriaal afneemt van deze organisatie?
• Voor welke andere organisatie kiest men als men 'moet' kiezen voor een andere organisatie? En om welke redenen?

Nog een paar andere onderzoeksvragen:

• Van welke informatiebronnen maakt men het meest gebruik bij het selecteren van een organisatie die fokmateriaal levert?
• Wie ziet men als de belangrijkste gesprekspartner?