MaïsScan 2019 van start!

Update: Klik hier voor het eerste  persbericht. Klik hier voor het tweede persbericht (17 januari). Maistelers kunnen nog altijd deelnemen aan de MaïsScan. De tussenstand is nu bijna 700 maïstelers (22 februari 2019).

Wageningen, 2 februari 2019

Maïs is een onontbeerlijk onderdeel geworden van het rantsoen van runderen, maar steeds vaker ook van varkens. Maar elk voorjaar staat de maïsteler weer voor de keus: “Wat is het beste maïsras voor mijn bedrijfsomstandigheden?”. Objectieve, onafhankelijke kennis en praktijkervaringen zijn essentieel in die beslissing. Het online onderzoek onder de naam ‘MaïsScan 2019’ van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy geeft inzicht hoe maïstelers denken over de maïsteelt en hoe men tot een keuze voor een maïsras komt. 

In de ‘MaïsScan’ worden vragen gesteld zoals: Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een maïsras? Heeft men in het afgelopen seizoen problemen gehad met de maïs? Zo ja, welke? En waar zit volgens de maïstelers de meeste voederwaarde? In de korrel of in de rest van de plant? En welke maïsrassen worden dit jaar het meest gezaaid? Ook worden aan de maïstelende veehouders gevraagd hoe men invulling geeft aan de nieuwe regelgeving om in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van de eigen grond te halen of binnen een straal van 20 km.

De ‘MaïsScan 2019’ gaat dus antwoord geven op deze vragen. In tegenstelling tot andere jaren is de vragenlijst korter (ongeveer 5 minuten). Op 6 februari ontvangen een paar duizend maïstelers een link naar de online MaïsScan. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Een aantal resultaten worden gepubliceerd in de agrarische vakbladen en op diverse agrarische websites.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk maïstelers (wel of geen vee) meedoen aan de MaïsScan om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen over de maïsteelt in Nederland.

Indien maïstelers vragen hebben over het onderzoek, dan kan men altijd contact opnemen met Geelen Consultancy (marktonderzoek@geelen-consultancy.nl).