Hoe kunnen farmaceutische bedrijven u en uw praktijk beter ondersteunen? Wij waarderen uw mening.

Beste dierenarts,

Onderzoeksbureau Geelen Consultancy voert in samenwerking met acht farmaceutische bedrijven voor de derde keer het online onderzoek Vet150 uit onder Vlaamse en Waalse dierenartsen. De doelstelling van het Vet150-marktonderzoek is om na te gaan hoe de farmaceutische bedrijven u en uw praktijk de komende jaren nog beter kunnen ondersteunen.

Klik hier om deel te nemen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Waarom zou u als dierenarts meedoen?
Wij waarderen uw mening. De resultaten van het Vet150-marktonderzoek zullen bijdragen aan een (nog) betere dienstverlening door de farmaceutische bedrijven voor u en uw praktijk.

Het onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats en vrijwel alle farmaceutische bedrijven ontvangen de resultaten van het marktonderzoek. Dit is natuurlijk veel efficiënter dan dat elk farmaceutisch bedrijf zijn eigen onderzoek gaat uitvoeren met (ongeveer) dezelfde vragen. Onder de deelnemende dierenartsen worden beroepsgerelateerde cadeaus verloot. Ook de Belgische dierenartsenverenigingen zijn op de hoogte van het Vet150-onderzoek.

Alvast bedankt voor uw deelname namens Boehringer Ingelheim, MSD AH, Ceva Santé Animale, Dechra, Ecuphar, Elanco Animal Health, Hipra en Virbac.

Bij vragen over het Vet150-marktonderzoek mag u ons altijd contacteren:

Met vriendelijke groet,
Ellen Vaessen
T: 0031 - 317 – 425958
E: ellen@geelen-consultancy.nl

• Bent u geen praktiserend dierenarts (meer)? Dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen. Onze excuses hiervoor.
• Het kan zijn dat u deze uitnodiging meerdere keren heeft ontvangen. U hoeft natuurlijk maar één keer deel te nemen. Onze excuses hiervoor.
• Andere dierenartsen binnen uw praktijk kunnen ook deelnemen via deze pagina www.geelen-consultancy.nl/vet150 (Nederlands) en www.geelen-consultancy.nl/vet150fr (Franstalig).
• Geelen Consultancy houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).