En steun ook BIG Challenge (KWF)!

Het onderzoek is inmiddels afgesloten (26 december). We hebben 562 volledig ingevulde vragenlijsten, dus 1.000 euro voor BIG Challenge. Het bedrag is inmiddels al overgemaakt. In 2024 is weer het volgende Vet150-onderzoek onder Nederlandse dierenartsen.

Beste dierenarts,

Onderzoeksbureau Geelen Consultancy voert in samenwerking met vrijwel alle farmaceutische bedrijven voor de vijfde keer het online onderzoek Vet150 uit onder Nederlandse dierenartsen. De doelstelling van het Vet150-marktonderzoek is om na te gaan hoe de farmaceutische bedrijven u en uw praktijk de komende jaren nog beter kunnen ondersteunen. 

Klik hier om deel te nemen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer acht minuten. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Waarom zou u als dierenarts meedoen?
Wij waarderen uw mening. De resultaten van het Vet150-marktonderzoek zullen bijdragen aan een (nog) betere dienstverlening door de farmaceutische bedrijven voor u en uw praktijk.

Het onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats en vrijwel alle farmaceutische bedrijven ontvangen de resultaten van het marktonderzoek. Dit is natuurlijk veel efficiënter dan dat elk farmaceutisch bedrijf zijn eigen onderzoek gaat uitvoeren met (ongeveer) dezelfde vragen. Onder de deelnemende dierenartsen worden beroepsgerelateerde cadeaus verloot. Ook de dierenartsenverenigingen zijn op de hoogte van het Vet150-onderzoek.

Alvast bedankt voor uw deelname namens Boehringer Ingelheim, MSD Animal Health, Ceva Santé Animale, Dechra Veterinary Products, Ecuphar/Animalcare, Hipra en Virbac.

Bij vragen over het Vet150-marktonderzoek mag u ons altijd bellen of mailen. 

Met vriendelijke groet,
Ellen Vaessen
T: 0317 – 425958
E: ellen@geelen-consultancy.nl

• Het onderzoek is alleen voor praktiserende dierenarts bedoeld.
Hier vindt u meer informatie over het hoe en het waarom van het Vet150-onderzoek.
• Andere dierenartsen binnen uw praktijk kunnen ook deelnemen via deze pagina www.geelen-consultancy.nl/vet150
• Geelen Consultancy houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).