Uniek leefstijlonderzoek onder agrariërs

Bijna de helft van de agrariërs vindt dat de rest van de keten marges moet inleveren om zodoende hogere prijzen te krijgen. Dit blijkt uit een nog lopend online leefstijlonderzoek onder 862 agrariërs uitgevoerd door agrarische marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy in opdracht van Boerderij.
 
Tabel 1                        Wat is volgens u de beste oplossing om lage prijzen in de toekomst te voorkomen?
 
N
%
De rest van de keten en met name de supermarkten moeten marges inleveren
411
47,7%
De agrarische sector moet meer toegevoegde waarde gaan leveren (nieuwe marktconcepten)
193
22,4%
Aanboren van nieuwe afzetmarkten
178
20,6%
Tijdig uitkeren van Europese bedrijfstoeslagen
22
2,6%
Meer overheidssteun ter compensatie voor lage prijzen
14
1,6%
Weet niet/geen mening
44
5,1%
Totaal
862
100,0%
 
Opvallend is dat slechts 2% van de agrariërs vindt dat er meer overheidssteun gegeven moet worden ter compensatie voor lage prijzen.
 
Uit tabel 2 en 3 blijkt dat de meeste agrariërs (40%) ‘veel werkplezier’ het meest belangrijk vinden, maar dat iets meer dan de helft van de agrariërs (56%) aangeeft dat het hebben van een ‘goed financieel bedrijfsresultaat momenteel’ het meest onder druk staat.
 
Tabel 2                        Welke van de onderstaande zaken vindt u het meest belangrijk?
 
N
%
Veel werkplezier
348
40,4%
Goed financieel bedrijfsresultaat
220
25,5%
Arbeidsgemak / arbeidsefficiëntie / voldoende vrije tijd
187
21,7%
Goede technische resultaten
100
11,6%
Weet niet/geen mening
7
0,8%
Totaal
862
100,0%
 
Tabel 3                        Welke van de onderstaande zaken staan momenteel het meest onder druk en is voor verbetering vatbaar?
 
N
%
Goed financieel bedrijfsresultaat
478
55,5%
Arbeidsgemak / arbeidsefficiëntie / voldoende vrije tijd
184
21,3%
Veel werkplezier
69
8,0%
Goede technische resultaten
52
6,0%
Weet niet/geen mening
79
9,2%
Totaal
862
100,0%
 

Centraal in dit leefstijlonderzoek staat een model dat de achterliggende waarden, behoeften en motieven van agrariërs verkent en structureert. Het doel van het onderzoek is om na te gaan wat de drijfveren van agrariërs zijn. Met andere woorden wat spreekt agrariërs aan en wat niet. De resultaten vormen een bruikbare basis voor een betere productontwikkeling en een meer gerichte communicatie. Dit biedt zowel voordelen voor agrariërs als de toeleveranciers van de agrariërs.

Dinsdagavond (22 september) ontvangen de agrariërs die nog niet deelgenomen hebben aan het onderzoek een herinnering per e-mail met het verzoek om alsnog deel te nemen aan dit uniek onderzoek.
 
De agrariërs die in de vragenlijst aangeven geïnteresseerd te zijn in welke leefstijlprofiel men getypeerd wordt, ontvangen deze informatie na afloop van het onderzoek. Tevens wordt onder de deelnemers een iPad mini verloot. Uiteraard worden alle gegevens anoniem verwerkt.
 
De resultaten worden gepresenteerd op 1 december 2015 tijdens de AgriMarketing Summit, georganiseerd door Boerderij. Dit symposium heeft als ondertitel: als de boer je doelgroep is. Immers, marketing in de agribusiness is kijken naar de boer: met visie, onderscheid, innovatie en creativiteit. Binnenkort volgt nog meer informatie over het unieke leefstijlonderzoek onder agrariërs.