Onderzoek prijsrisicomanagement agrariërs

Wageningen, 10 augustus 2014.

De afgelopen week heeft Rusland aangekondigd om voedselproducten uit 24 landen te boycotten. De gevolgen voor de Nederlandse boeren en tuinders zijn enorm. Jaarlijks wordt er voor 1,5 miljard euro aan groente, fruit, bloemen, planten, vlees en zuivel naar Rusland geëxporteerd. Prijsrisicomanagement wordt daardoor steeds belangrijker en actueler voor boeren en tuinders.

Uit een onderzoek van eind 2012 uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy en Wageningen Universiteit onder 161 melkveehouders bleek dat 20% van de melkveehouders belangstelling had om de melkprijs vast te zetten. 37% had belangstelling om de voerprijs vast te zetten voor een bepaalde periode. En bijna 15% van de melkveehouders gaf eind 2012 aan om zowel de melkprijs als de voerprijs vast te willen zetten voor een bepaalde periode. ‘Politieke onzekerheid’ werd gezien als één van de vijf meest genoemde risico’s door de melkveehouders.

Uit het onderzoek bleek verder dat slechts 6% van de melkveehouders goed bekend is met agrarische termijncontracten. Varkenshouders zijn meer bekend met termijncontracten, namelijk 18%. Dit is gebleken uit een onderzoek onder 164 varkenshouders van eind 2013, ook uitgevoerd door Geelen Consultancy en Wageningen Universiteit. In beide onderzoeken zijn de veehouders persoonlijk geïnterviewd.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Wageningen Universiteit, Maastricht Universiteit (beiden o.l.v. Prof. dr. ir. Joost M.E. Pennings) en agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy gaan in september 2014 een grootschalig project starten onder Limburgse boeren en tuinders.

De belangrijkste doelstelling van het project is om boeren en tuinders beter te wapenen tegen onverwachte prijsschommelingen. Dit geldt niet alleen voor de verkoop van hun producten, maar ook voor de inkoop van grondstoffen (bv mengvoer). Dit kan bijvoorbeeld met termijncontracten, maar ook met vaste prijsafspraken met zowel leveranciers als afnemers.

In eerste instantie wordt onderzocht wat de kennis van land- en tuinbouwers is op het gebied van prijsrisicomanagement en hoe men over prijsrisicomanagement denkt. Daarnaast wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan het opzetten van ondernemersgroepen die zich richten op prijsrisicomanagement.

Vervolgens krijgen deze ondernemingsgroepen gerichte trainingen om met behulp van diverse prijsrisicomanagement-instrumenten eventuele financiële risico’s af te dekken. De ondernemersgroepen kunnen vervolgens uitgroeien tot coöperaties met als hoofdtaak het managen van prijsrisico’s voor de leden.

Kort online onderzoek

Begin september 2014 start het project met een kort online onderzoek onder Limburgse boeren en tuinders. De bedoeling is dat zoveel mogelijk boeren en tuinders de online vragenlijst gaan invullen. Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller de resultaten van het onderzoek.

In het onderzoek wordt tevens gevraagd of men eventueel vrijblijvende interesse heeft om deel te nemen aan een ondernemersgroep.

Voor meer informatie over het project bel of mail naar:

Geelen Consultancy
Ir. Jan L.M. Geelen
T:  +31 – (0)317 – 425958
E: marktonderzoek@geelen-consultancy.nl