Communicatieonderzoek over kringlooplandbouw

Update: Het onderzoek is afgelopen. De volledige rapportage van het onderzoek is hier te bekijken.

Wageningen, 20 april 2019

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction binnenkort een online onderzoek uit onder agrarisch ondernemers over kringlooplandbouw.

Doelstelling onderzoek

LNV wil door middel van het onderzoek inzicht krijgen in de mate waarin agrarisch ondernemers bekend zijn met de LNV-visie, hoe zij aankijken tegen de omslag naar kringlooplandbouw en hoe zij verder hierover geïnformeerd willen worden. In het onderzoek wordt onder meer gevraagd in hoeverre ondernemers kringlooplandbouw zelf al toepassen. Hoe kijken zij aan tegen maatregelen om te komen tot kringlooplandbouw? Welke voordelen en welke nadelen zien zij? Met deze kennis wil LNV meer inzicht krijgen in hoe zij ondernemers beter kunnen ondersteunen om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Online vragenlijst

Dinsdag 23 april ontvangen enkele duizenden agrarisch ondernemers uit alle sectoren van de land- en tuinbouw (inclusief visserij) een e-mail met de link naar de online vragenlijst. Het is belangrijk dat agrarisch ondernemers meewerken aan het onderzoek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe zij denken over kringlooplandbouw. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt.

Onderzoeksrapport

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen het onderzoeksrapport als dank voor hun medewerking toegestuurd.