Cursus risicomanagement voor Limburgse boeren en tuinders

De cursus voor akkerbouwers start op donderdag 19 oktober. De cursussen voor fruittelers en tuinbouwers (glas/vollegronds) starten beiden op 10 januari 2018. Klik hier voor een zeer interessant artikel over de cursus in het Limburgs Dagblad van 4 november.

Opleidingen risicomanagement voor de Limburgse fruitteelt- en tuinbouwsector

“Risicomanagement, Marktoriëntatie en Innovatie als instrumenten om bedrijfsresultaat te verbeteren”

Georganiseerd door Stichting CORMEC, ondersteund door de provincie Limburg, de LLTB en in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen start op 10 januari 2018 de opleiding Risicomanagement voor de fruitteelt en tuinbouwsector (bedekte en open teelten). Het is een praktische op maat gemaakte cursus voor fruittelers en tuinbouwers waarin u leert hoe u uw bedrijfsresultaat kunt verbeteren. 

De cursus is opgezet door Joost Pennings, professor marketing en financiën aan de Universiteit van Maastricht en professor goederentermijnmarkten aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast heeft hij samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf en staat hij regelmatig met zijn laarzen in de Limburgse löss.

Hieronder staat informatie over de cursus voor de tuinbouwers. De cursus voor de fruittelers is enigzins vergelijkbaar met die voor de tuinbouwers.

Een van de vele beschikbare strategieën voor inkomensverbetering is bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) afdekken van prijsrisico's via de termijnmarkt, waarbij het zelfs mogelijk is om winstmarges vast te zetten door middel van het vastzetten van in – en verkoopprijzen. Alleen al het verkrijgen van inzicht in de termijnmarkten geeft een indicatie over de te verwachten prijzen. Er worden momenteel nieuwe contractvormen en instrumenten ontwikkeld voor de groente/tuinbouw (glas)- en fruitsector.

Tevens wordt er ingezet op innovatie en marktoriëntatie. Deze laatste heeft te maken met hoe men de markt beter kan ‘lezen ’om zodoende een hoger rendement te halen. Een voorbeeld: de markt kan de eindconsument zijn, maar ook de directe afnemers (of toeleveranciers). Hoe kunnen we beter in spelen op de vraag? Dit heeft niet alleen te maken met ras of type product, maar ook dat de teler zorgt voor zaken als “just-in-time delivery” (omdat hij/zij bijvoorbeeld een goede opslagloods heeft gebouwd en precies op tijd kan leveren op het moment dat de afnemer dat vraagt).

Marktoriëntatie genereert tevens vaak innovatie. De teler ziet bijvoorbeeld dat er vraag is naar bepaalde verwerkte groente (marktoriëntatie) en gaat over tot het zelf verwerken en vermarkten (innovatie) en weet dit lokaal inclusief eigen bedrijfsmerk af te zetten. Dit is een voorbeeld aan de verkoopkant, maar geldt evenzeer aan de kostenkant, bijvoorbeeld het samen inkopen van producten om gebruik te maken van schaalvoordelen.

In deze op maat gemaakte cursus voor tuinbouwers wordt uitgelegd hoe telers hierop kunnen inspelen. Ook worden er concrete instrumenten ontwikkeld in de cursus die de teler direct op zijn bedrijf kan gebruiken. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten op 10/1/2018, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2 en 21/2 en vindt plaats in het Landbouwhuis te Roermond. Elke bijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.30 uur voor de fruitteeltsector en om 13.00 uur tot 16.00 uur voor de tuinbouwsector.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar info@cormec.eu met contactgegevens (NAWT). Lidmaatschap LLTB is niet vereist. Als u een keer niet kunt, is dat niet erg. Er wordt een symbolische bijdrage gevraagd van € 175,00 voor de gehele cursus.

Voor vragen over de cursus kunt u altijd contact opnemen met Jean-Louis Stassen (tel. 06 – 11523697) of Jan Geelen (tel. 06 – 20607090, jan@geelen-consultancy.nl).

Geef u snel op want de vorige cursussen voor de andere sectoren zaten snel vol. Er kunnen maximaal 25 tuinbouwers (bedekte en open teelten) deelnemen aan de cursus. Een soortgelijke cursus wordt ook gegeven aan fruittelers (zelfde data, alleen van 9.30 uur tot 12.30 uur).

Meer informatie kunt u vinden op de CORMEC website: http://cormec.eu/cursus-risicomanagement.html.

Conceptprogramma Opleiding Tuinbouwsector (telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur). Conceptprogramma Opleiding Fruitsector (telkens van 9.30 uur 12.30 uur).

 

Onderwerp

Inhoud

Dag 1

10 januari 2018

Introductie

  • Introductie: opzet cursus
  • Inleiding in risicomanagement & kapitaalkosten

Dag 2

17 januari 2018

Risicomanagementstrategieën: contractwerking:  in- en output zijde

Deel 1: Inleiding in risicomanagement-strategieën: werking en ervaringen.

Deel 2: Contractwerking Risicomanagement

Dag 3

24 januari 2018

Risicomanagement- instrumenten

Deel 1: risicomanagement-strategieën: Termijnmarkten als voorbeeld

Deel 2: Hedging als concept: evalueren van hedgingstrategieën en marktstrategie

Dag 4

31 januari 2018

(Termijn)contracten voor groente

Nieuwe systemen die op dit moment worden ontwikkeld

Dag 5

7 februari 2018

Alternatieve risicomanagementstrategieën

  • Gast spreker
  • Productinnovaties
  • Het creëren van buffers
  • Opties

Dag 6

14 februari 2018

Marktoriëntatie

Wat is marktoriëntatie? Hoe effectief toe te passen op bedrijf: case studies

Dag 7

21 februari 2018

Marktinnovatie

Wat is marktoriëntatie? Hoe effectief toe te passen op bedrijf: case studies

In januari 2018 (25 en 26 januari) organiseert Joost Pennings ook een tweedaagse cursus over prijsrisicomanagement voor het bedrijfsleven (o.a. voor mengvoerleveranciers en andere bedrijven die zich bezighouden met de in- en verkoop van agrarische grondstoffen). Klik hier voor meer informatie over deze cursus. Let op de cursus is niet in september 2017, maar op 25 en 26 januari 2018.

Conceptprogramma Opleiding Tuinbouwsector (telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur) Conceptprogramma Opleiding Fruitsector (telkens van 9.30 uur 12.30 uur)