Hoe tevreden zijn uw klanten over de dierenartsenpraktijk?

Persbericht voor dierenartsenpraktijken

Hoe tevreden zijn klanten over uw dierenartsenpraktijk? Wat zijn de eventuele redenen om over te stappen naar een andere praktijk? Waarom kiezen klanten voor uw praktijk? En welke verbeteringen zien klanten graag?

De antwoorden op deze en andere vragen geven praktijken inzicht in de klanttevredenheid. En geeft aanknopingspunten hoe een praktijk de klanttevredenheid kan verbeteren. Hoe hoger de klanttevredenheid, hoe loyaler klanten zijn aan de praktijk. Dit uit zich ook in een hogere omzet en winst voor de praktijk.

Onderzoeksbureau Geelen Consultancy, met veel ervaring in de veterinaire sector, heeft onlangs twee online meetinstrumenten voor dierenartsenpraktijken ontwikkeld om klanttevredenheid en loyaliteit nauwkeurig te bepalen. Dit zijn de VetScan en de VetMonitor. Beide meetinstrumenten zijn mobielvriendelijk in gebruik en worden op maat gemaakt in de huisstijl van de praktijk (logo, kleurstelling).

De VetScan (kort, snel en eenvoudig in te vullen, online direct resultaten bekijken!)

De VetScan bestaat uit ongeveer acht vragen om de loyaliteit van uw klanten te meten. Een dierhouder ontvangt na bezoek aan de praktijk(bv voor een consult, operatie, aankoop of advies) of na een bezoek van de veearts een uitnodiging via e-mail of SMS met het vriendelijke verzoek om mee te werken aan een kort online evaluatieonderzoek, genaamd de VetScan. Elke maand ontvangt de praktijk de resultaten in de vorm van een rapport. Ondertussen kan de praktijk zelf de resultaten online volgen via een andere link. En dit een jaar lang!

Centraal in de VetScan staat de Net Promoter Score. De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een eenvoudige manier om de klantenloyaliteit van een praktijk te meten. Dit onderdeel zit ook in de VetMonitor.

Indien u hier klikt, dan ziet u een praktisch voorbeeld van de VetScan. Dit voorbeeld heeft betrekking op een gezelschapsdierenpraktijk. Door deze link te bekijken, krijgt u een betere indruk van de VetScan.

De VetMonitor (uitgebreid)

De VetMonitor is een meetinstrument dat een praktijk één keer per jaar of één keer in de twee jaar kan gebruiken om uitgebreid de klanttevredenheid en loyaliteit te meten. De VetMonitor is interactief van opzet en bestaat uit ongeveer 55 tot 60 vragen. Het duurt gemiddeld acht tot tien minuten om de VetMonitor in te vullen.

Er worden vragen gesteld over het functioneren van de praktijk in het algemeen en over de dierenarts waar men het meeste contact mee heeft. Aan ex-klanten wordt bijvoorbeeld gevraagd waarom men geen klant meer is en wat de praktijk moet doen om de ex-klant terug te krijgen.

We kunnen de resultaten van een praktijk ook vergelijken met de scores van de 'gemiddelde' praktijk in de regio of landelijk. Springt de praktijk eruit of is de praktijk nauwelijks onderscheidend ten opzichte van de 'gemiddelde' praktijk? 

Indien u hier klikt, dan ziet u een praktisch voorbeeld van de VetMonitor. Door deze link te bekijken, krijgt u een betere indruk van de VetMonitor.

Follow - up (optioneel)

Wij werken samen met het onafhankelijk adviesbureau "Waarde in Praktijk". Dit bureau is gespecialiseerd in de verbetering van het rendement en de marktpositie van dierenartsenpraktijken. Waarde in Praktijk biedt u de mogelijkheid om samen met u de onderzoeksresultaten om te zetten in concrete actie- en verbeterpunten voor uw praktijk.

Meer informatie over de VetScan en de VetMonitor

Wilt u meer informatie over de VetScan en/of de VetMonitor? Laat het ons dat weten. U krijgt dan meer inzicht wat de VetMonitor en/of VetScan praktisch inhoudt en welke resultaten men kan verwachten. Ook informeren wij u dan over de kosten van beide meetinstrumenten.

Update: de eerste VetScans lopen al met succes bij een aantal praktijken!