"FokMonitor 2015", onderzoek naar fokkerijorganisaties

Begin maart 2017 wordt de FokMonitor voor de tweede keer uitgevoerd! Klik hier voor meer informatie over de tweede FokMonitor. In 2017 worden ook de regionale fokkerwijserviceorganisaties meegenomen!

Onderstaande geeft aan welke onderzoeksvragen de FokMonitor zoal gaat beantwoorden.

Hoe beoordelen melkveehouders hun belangrijkste leverancier van fokmateriaal? En in welke mate voldoet deze aan de verwachtingen ten aanzien van het fokprogramma? En welke verbeteringen ziet men graag?

Het eerste nationale onafhankelijke fokkerijonderzoek onder de naam "FokMonitor 2015" gaat antwoord geven op deze vragen. In dit online onderzoek beantwoorden de melkveehouders vragen over de fokkerijorganisatie waar men het meeste zaken mee doet. De resultaten van het onderzoek kunnen er toe bijdragen dat de fokkerijorganisaties (nog) beter hun best moeten doen voor de veehouders.

Duizenden melkveehouders krijgen medio april een uitnodiging per e-mail om aan dit uniek en onafhankelijk online onderzoek deel te nemen. Een groeiend aantal fokkerijorganisaties ondersteunt dit initiatief. Ook de agrarische vakpers besteedt aandacht aan dit belangrijke onderzoek.

De onderzoeksvragen die de FokMonitor gaat beantwoorden zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste redenen waarom men klant is van de fokkerijorganisatie waar men het meeste zaken mee doet? Men kan kiezen uit 20 redenen.
 • Hoe tevreden is men over de fokkerijorganisatie op een 11-tal aspecten, zoals 'de betrouwbaarheid van de fokwaarden', 'het rendement dat met het fokmateriaal word behaald', 'de voorlichting, advisering en kennis', 'de prijzen van het fokmateriaal in vergelijking met andere aanbieders' en 'de breedte van het aanbod'. 
 • Hoe tevreden is men over de nakomelingen van het fokmateriaal van de fokkerijorganisatie waar men het meeste zaken mee doet? Men geeft de tevredenheid weer over een aantal 9 fokwaardes, zoals kilogrammen melk, kilogrammen eiwit, kilogrammen vet, celgetal, levensfuur, vruchtbaarheid, algemeen exterieur, robotgeschiktheid en laatrijpheid.
 • Hoe regelt men de fokkerij? (zelfstandig, collegae/studieclubs, fokkerijadviseur, fokkerijprogramma (bv sap), Triple A, kruisen van rassen).
 • Wat vindt men de grootste zorgen op het gebied van fokkerij? (inteelt, te weinig variatie, gezondheid veestapel, prijs van het fokmateriaal, overdaad aan fokkerijgetallen). En eventuele toelichting op deze vraag.
 • Hoe tevreden is men over de advsieur van uw fokkerijorganisatie op een 11-tal aspecten, zoals 'duidelijkheid in advisering', 'actief ten aanzien van bedrijfsverbetering' en 'nakomen van afspraken'? 
 • Hoe tevreden is men over een 7-tal service-aspecten van uw fokkerijorganisatie?
 • In welke mate voldoet de fokkerijorganisatie aan de verwachtingen van uw klanten op een 7-tal aspecten, zoals 'toekomstperspectief', 'fokkerijprogramma' en 'binding met de klanten'?
 • In welke mate raadt men de fokkerijorganisatie aan (NPS-score)? Toelichting van de score? Suggesties voor verbeteringen?
 • Voor welke andere fokkerijorganisatie kiest men als men 'moet' kiezen voor een andere fokkerijorganisatie? Om welke redenen?
 • Van welke informatiebronnen maakt men het meest gebruik bij het selecteren van een fokkerijorganisatie?
 • Wie ziet men als de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van fokkerij?
Vervolgens worden er nog een aantal bedrijfskenmerken gevraagd, zoals aantal jongvee en melkvee en postcode. Dit om de resultaten van het onderzoek te verfijnen.
 
Elke fokkerijorganisatie ontvang na afloop van het onderzoek een rapport over hoe men scoort in vergelijking met de 'gemiddelde' fokkerijorganisatie (dus klanten versus niet-klanten). Significante verschillen worden duidelijk aangegeven. Op een overzichtelijke wijze kan men zien wat de sterke en minder sterke punten zijn! Springt een bepaalde fokkerijorganisatie eruit? Of ziet men geen verschil met de 'gemiddelde' fokkerijorganisatie? 
 
Het onderzoek heeft dezelfde opzet als de "VoerMonitor" die het afgelopen jaar met groot succes is uitgevoerd voor 15 mengvoerleveranciers. Ruim tweeduizend veehouders hebben hieraan meegewerkt.
 
Ook de agrarische pers wordt aan het begin van het onderzoek en tijdens het onderzoek op de hoogte gebracht over de voortgang van het onderzoek. Tenslotte hebben de veehouders ook belang bij het onderzoek, want elke fokkerijorganisatie wil natuurlijk beter scoren dan de gemiddelde fokkerijorganisatie.
 
Het onderzoek wordt over twee jaar herhaald, zodat men vrij snel kan zien op welke aspecten voortgang is geboekt en op welke aspecten niet of zelfs een achteruitgang. Het onderzoek is de vinger aan de pols voor de fokkerijorganisaties.