FertilizerScan 2016, het onderzoek over stikstofmeststoffen

In 2018 start de tweede FertilizerScan!

Welke eigenschappen van stikstofmeststoffen zijn het meest van belang voor boeren en tuinders? En via welke informatiekanalen ontvangt men het liefst informatie over stikstofmeststoffen? En hoe ervaart men ‘de kwaliteit van de stikstofmeststoffen’, ‘de meeropbrengst’, ‘de informatievoorziening’ en 'de bemestingadviseurs' van de producenten en leveranciers van stikstofmeststoffen?

Het marktonderzoek onder de naam “FertilizerScan” gaat antwoord geven op deze en andere interessante vragen. Het marktonderzoek wordt online uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. Hiervoor ontvangen duizenden boeren en tuinders (open grond) in november/december 2016 een uitnodiging via de e-mail om deel te nemen aan de online “FertilizerScan”.

Een aantal resultaten worden gepubliceerd in de agrarische vakbladen en op diverse agrarische websites. De ‘FertilizerScan 2016’ is uniek en onafhankelijk van opzet en wordt ondersteund door een aantal producenten en leveranciers van meststoffen.

Enkele onderzoeksvragen zijn:

 • Welke eigenschappen van stikstofmeststoffen zijn voor boeren en tuinders het meest van belang?
 • Via welke informatiekanalen ontvangt men het liefst informatie over stikstofmeststoffen?
 • Welke soorten/merken stikstofmeststoffen heeft men het afgelopen seizoen gebruikt?
 • Heeft men bij het bestellen ook gevraagd van welke producenten deze meststoffen moeten zijn of maakt het niet uit voor de boeren en tuinders?
 • Door welke personen laat men zich het meest adviseren over stikstofmeststoffen?
 • Waar heeft men dit jaar de meststoffen ingekocht?
 • Welke producenten en leveranciers van stikstofmeststoffen kent men zoal?
 • Hoe ervaart men ‘de kwaliteit van de stikstofmeststoffen’, ‘de meeropbrengst’, ‘de informatievoorziening’ en ‘de bemestingadviseurs’ van de producenten en leveranciers van stikstofmeststoffen?
 • Hoe wilt men dat de stikstofmeststoffen het liefst aangeleverd worden?
 • In welke maand koopt men meestal de stikstofmeststoffen?
 • In welke maand worden de stikstofmeststoffen meestal geleverd op het bedrijf?
 • Welke twee vakbladen, kranten of magazines leest men het meest als het om meststoffen gaat?
 • Welke twee websites bezoekt men het vaakst als het om meststoffen gaat?
 • Welke twee digitale nieuwsbrieven leest men het meest als het om meststoffen gaat?

Elke deelnemer krijgt bovendien nog de gelegenheid om met een paar exclusieve vragen mee te lopen in het onderzoek. 

Alle resultaten kunnen worden gesplitst naar sector, bedrijfsgrootte van de agrariërs, regio, leeftijd en naar soort gewassen.

Producenten en leveranciers van stikstofmeststoffen kunnen zich nog opgeven voor deelname aan het onderzoek. Graag reageren voor 1 november 2016.

Binnenkort volgt nog meer informatie over dit uniek onderzoek. Zie ook het persbericht op Melkvee.nl.