Belangrijk onderzoek: Kansen en belemmeringen terugdringen gewasbeschermingsmiddelen

Beste teler (akkerbouwer, vollegrondsgroenteteler, bloembollenteler of fruitteler),

Kunnen telers hun aandeel milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen binnen 2 jaar verminderen? Wat motiveert telers om dit te doen en wat creëert juist een barrière om dit te kunnen doen?

Wageningen University & Research onderzoekt de kansen en belemmeringen bij het terugdringen van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. Zou u mee willen werken aan dit belangrijk onderzoek voor uw bedrijf en voor uw sector? Uw mening als teler wordt zeer gewaardeerd.

Klik hier voor de online vragenlijst. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek? Dan kunt u altijd contact opnemen met Felix Bianchi van Wageningen Universiteit.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Felix Bianchi
Wageningen Universiteit & Research
E: felix.bianchi@wur.nl

  • Onder de deelnemers verloten wij 50 cadeaukaarten á € 20,-- . Wilt u hier kans op maken? Laat dan uw naam en e-mailadres achter aan het eind van het onderzoek.
  • U kunt ook het eindrapport in de tweede helft van 2019 ontvangen. Dit kunt u ook aangeven door uw naam en e-mailadres in te vullen aan het eind van het onderzoek.
  • Indien u geen akkerbouwer of teler (meer) bent, dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen. Onze excuses hiervoor.
  • Zou u deze pagina a.u.b. willen doormailen naar uw collegae telers?
  • Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek.