Derde Agro-Nutri Monitor

Positie van agrarische ondernemers in de keten, derde Agro-Nutri Monitor.

Beste agrarische ondernemer,

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek dat onderdeel is van de Agro-Nutri Monitor. Belangenorganisaties, zoals LTO, POV, NAV, GFH en Bionext ondersteunen dit onderzoek. De agrarische producten: melk, varkensvlees, uien, consumptieaardappelen, peren en tomaten komen weer aan bod. Champignons zijn nieuw in deze derde monitor.

Indien uw bedrijf één van de genoemde producten produceert, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u mee zou willen werken aan dit onderzoek. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd en is in het belang van uw sector. Laat nu uw stem horen!

Klik hier voor het meewerken aan de Agro-Nutri Monitor

Doel en belang van de Agro-Nutri Monitor
De Agro-Nutri Monitor geeft inzicht in prijzen en de margeverdeling in de ketens van landbouwproducten. De monitor wil na gaan of inspanningen voor verduurzaming beloond worden en waar belemmeringen liggen voor verduurzaming. Via het online onderzoek kunnen agrarische ondernemers hierover hun mening geven en over hun positie in de keten.

Korte, makkelijk in te vullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten (afhankelijk van type bedrijf en product). De vragenlijst is korter dan voorgaande jaren. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. De Agro-Nutri Monitor met daarin de resultaten van het online onderzoek, wordt na de zomer van 2022 gepubliceerd door de ACM.

Opdrachtgevers en uitvoerders van de Agro-Nutri Monitor
Het online onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research (WUR) en agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het Ministerie van LNV heeft de ACM verzocht om de Agro-Nutri Monitor te maken.

Vragen?
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u mailen naar monitorprijsvorming@wur.nl. Voor andere vragen kunt u mailen naar Ellen Vaessen. Haar mailadres is ellen@geelen-consultancy.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Elsje Oosterkamp
Wageningen Economic Research

Klik hier voor een persbericht over de derde Agro-Nutri Monitor.