Prijsvorming in de voedselketen

Het onderzoek is inmiddels afgesloten.

Onderwerp: Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren en tuinders

Beste agrarische ondernemer,

Veel boeren en tuinders vinden dat ze (te) weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan.

Minister Schouten van LNV wil om deze reden de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Vandaar dat zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gevraagd om de prijsvorming in de keten inzichtelijker te maken en om eventuele problemen bij de prijsvorming aan het licht te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research en agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy.

Het onderzoek richt zich op verschillende soorten agrarische sectoren en ketens, waarbij een zestal producten specifiek wordt uitgewerkt: melk, varkensvlees, uien, witte kool, tomaten en peren. Indien uw bedrijf één of meer van de genoemde producten produceert, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u mee zou willen werken aan dit onderzoek. Heeft u een ander product? Dan kunt u ook deelnemen. Uw mening wordt zeer gewaardeerd! De resultaten van het onderzoek zijn in uw belang en in het belang van uw sector.

Klik hier voor de vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 -12 minuten. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden in juni 2020 bekend gemaakt door de ACM.

Onder andere LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Groentenfruit Huis, NFO, NAV, NMV, DDB, POV, Bionext en Biohuis steunen het onderzoek.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Michiel van Galen van Wageningen Economic Research.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Galen
T: 070 - 3358203
E: michiel.vangalen@wur.nl