Onderzoek tevredenheid over de belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw

Onderzoek naar de tevredenheid over belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw (16 juli 2018)

Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen gaat in het najaar een groot onafhankelijk online-onderzoek onder agrarische ondernemers uitvoeren om na te gaan hoe tevreden men is over de belangenorganisaties, zoals LTO, NVM, NAV, NVP, POV en NFO. En wat de agrarische ondernemers van deze belangenorganisaties verwachten, bijvoorbeeld belangenbehartiging (nationaal/internationaal), promotie van de sector, enz.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de dienstverlening van landbouworganisaties, zodat landbouworganisaties (nog) beter kunnen inspelen op wat er 'leeft en speelt' onder de agrarische ondernemers. Dit naar aanleiding van het onderzoek “De Staat van de Boer” dat Geelen Consultancy heeft uitgevoerd voor dagblad Trouw in samenwerking met uitgever Agrio. Uit het onderzoek “De Staat van de Boer” blijkt dat de meeste boeren en tuinders niet tevreden zijn over de belangenorganisaties. Bijna 90% is 'helemaal of gedeeltelijk eens' met de stelling dat ‘de landbouworganisaties er niet in slagen om het juiste verhaal over de positie van de boer voor het voetlicht te brengen’.

In het onderzoek wordt eerst gevraagd van welke landbouworganisatie(s) men lid is en wat de belangrijkste redenen zijn om lid te zijn van een landbouworganisatie. Vervolgens krijgt men stellingen te zien die men kan beantwoorden voor de belangenorganisatie(s) waarvan men lid is. Het voordeel van deze wijze van onderzoek is dat men de tevredenheid over een bepaalde landbouworganisatie ook goed kan vergelijken met andere landbouworganisaties of met de ‘gemiddelde’ landbouworganisatie. Geelen Consultancy heeft de intentie om het onderzoek een keer in de twee jaar uit te voeren, zodat men ook kan zien op welke aspecten de dienstverlening verandert in de loop der tijd. Enkele mogelijke stellingen die voorgelegd worden aan de boeren en tuinders zijn:

• [naam organisatie] behartigt mijn belangen goed
• [naam organisatie] weet wat er ‘leeft en speelt’ onder de agrarische ondernemers
• [naam organisatie] geeft toegevoegde waarde voor mijn lidmaatschapsgeld
• Ik voel mij betrokken bij [naam organisatie]
• [naam organisatie] heeft deskundige medewerkers en bestuur
• [naam organisatie] heeft een duidelijke toekomstvisie welke goed is voor mijn bedrijf en voor mijn sector
• [naam organisatie] communiceert goed over de behaalde resultaten
• [naam organisatie] promoot mijn sector goed
• [naam organisatie] slaagt er in om het juiste verhaal over de positie van de agrarische ondernemer voor het voetlicht te brengen
• [naam organisatie] biedt haar leden goede inkoop- of ledenvoordelen
• [naam organisatie] luistert goed naar haar leden

Ook agrarische ondernemers die geen lid zijn van een landbouworganisatie krijgen een aantal soortgelijke stellingen te zien. Vervolgens wordt aan deze niet-leden  gevraagd wat de redenen hiervan zijn. En wat de landbouworganisaties zouden kunnen doen om deze agrarische ondernemers (weer) aan zich te binden. In de vragenlijst is ook volop ruimte voor het geven van toelichtingen op de gestelde vragen.