Onderzoek "De Staat van de Boer"

Update: 2.287 agrarische ondernemers hebben meegewerkt! Het onderzoek is inmiddels afgesloten.

Dagblad Trouw wil het Nationaal Landbouwdebat uit de jaren ’90 nieuw leven inblazen. Met een opinieonderzoek dat dinsdag 17 april naar 15.000 agrarische ondernemers wordt gestuurd, wil het dagblad dit voorjaar de boeren een stem geven in het landbouwdebat dat nu vooral óver hen wordt gevoerd.

Het onderzoek is een samenwerking met uitgeverij Agrio, van onder meer Melkvee, Pig Business, Pluimveeweb en AkkerWijzer. De uitgeverij uit ’s-Heerenberg zal ook beschikken over de onderzoeksresultaten. De informatie uit het onderzoek is basis voor berichtgeving over de sector. Agrio maakte zich al eerder hard om de boeren een stem te geven, onder meer door het evenement ‘Kom, we geven de landbouw de schuld’ te organiseren.

De uitkomsten worden in juni gepubliceerd in een speciale bijlage van Dagblad Trouw en gedeeld met Agrio en andere vakmedia. De publicaties moeten de start zijn van nieuw inhoudelijk overleg over de agrarische toekomst van Nederland: in zaaltjes door het land en uiteindelijk in de lokale, provinciale en landelijke politiek.

Het agrarisch bedrijf haalt de afgelopen jaren veelvuldig de media, vaak negatief. Het gaat dan over teveel mest, dierziekten, gewasbescherming en maatregelen die vanuit Brussel en Den Haag worden opgelegd. In de debatten vallen actiegroepen en politici over elkaar heen, maar de agrarische ondernemer heeft daarin geen stem. Daar moet ‘De Staat van de Boer’ verandering in brengen. Aan de hand van de resultaten wordt dit voorjaar het Nationaal Landbouwdebat nieuw leven ingeblazen. En via deelname hebben agrarische ondernemers dus voor het eerst zélf invloed op die discussie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wageningse bureau Geelen Consultancy en wetenschappelijk begeleid door de Wageningen Universiteit (WUR).

Aan de hand van een online onderzoek met vragen en stellingen wordt onderzocht hoe het met de ondernemers zelf gaat. Zijn zij tevreden met hun leven en trots op hun vak? Is hun beroep nu aantrekkelijker dan twintig jaar geleden? Hebben zij een opvolger? 

Daarnaast  richten de stellingen zich op de sector. ‘We moeten in Nederland trots zijn op onze agrarische producten die een deel van de wereld voeden’. En: ‘Door overregulering is er nauwelijks te ondernemen.’ Daarna gaan de vragen over de toekomst van de agrarische sector. Welke richting moet het boerenbedrijf op? 

Tot slot mogen alle deelnemers een eigen rapportcijfer uitdelen aan landbouwminister Carola Schouten. 

Wilt u als agrarisch ondernemer ook deelnemen aan het online onderzoek van Dagblad Trouw/Agrio?

Klik dan HIER en geef in slechts zeven minuten antwoord op de stellingen. Er wordt géén privacygevoelige informatie gevraagd en alle meningen worden anoniem verwerkt.

Over Geelen Consultancy

Wij leveren geen individuele gegevens van respondenten aan derden. We zijn een marktonderzoeksbureau en geen direct marketingbureau. Alle gegevens van onderzoeken worden strikt anoniem verwerkt. Geelen Consultancy houdt zich aan de ESOMAR/ICC-code voor marktonderzoek.

De ESOMAR/ICC-code verbiedt elke vorm van verkoop. Marktonderzoek verzamelt meningen van personen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en opdrachtgevers krijgen alleen de beschikking over de data van alle ondervraagde personen tezamen in de vorm van tabellen en/of grafieken. Door deze werkwijze is het onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen.