Aftellen tot "De Staat van de Boer"

Nog een paar weken en dan is het zover: dagblad Trouw publiceert 19 juni aanstaande "De Staat van de Boer". Dan worden de resultaten gepresenteerd van het grootste nationale opinie-onderzoek dat ooit in de agrarische sector is uitgevoerd. Het levert volgens kenners een uniek beeld op van de toestand op het Nederlandse erf.

 

Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy heeft het online-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is wetenschappelijk begeleid door hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit. Volgens hem is hier vanwege het grote aantal deelnemers en de goede spreiding over de diverse sectoren sprake van een representatief onderzoek.

 

De Nederlandse boeren zijn allereerst ondervraagd over hun eigen welbevinden. Vervolgens zijn zij op basis van stellingen ingaan op de relatie tussen hun bedrijf en de natuur. Tot slot kregen ze alle gelegenheid in open vragen hun visie te geven op de toekomst van de agrarisch sector. Ook hebben zij een oordeel gegeven over minister Schouten van Landbouw aan de hand van een rapportcijfer.

 

Trouw wil in samenwerking met Agrio Uitgeverij op basis van de resultaten een nieuw Nationaal Landbouwdebat initiëren. Dat is tot dusver over de hoofden van de boeren heen gevoerd, vooral op basis van incidenten en schandalen. In het Nationaal Landbouwdebat krijgen de Nederlandse boeren voor het eerst zelf een stem en komt de nadruk te liggen op oplossingen die zij zelf aandragen.

 

Het onderzoek is onder embargo beschikbaar voor de media die hebben meegewerkt aan de voorpubliciteit van het onderzoek, en zal enkele dagen vóór publicatie in Trouw als samenvatting beschikbaar komen voor anderen. In de week van publicatie schenkt Radio 1 ruim aandacht aan het onderzoek en vindt er een live radiodebat plaats over de agrarische toekomst. Ook de opiniepagina’s van Trouw en de websites van Agrio staan deze zomer open voor bijdragen. Wageningen Universiteit gaat na de zomer op basis van de unieke resultaten nader wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.