Agrarische adressenbestanden

Wij  kunnen voor uw onderzoek elke gewenste steekproef trekken, of het nu gaat om akkerbouwers met minimaal 10 hectare maïs of om varkenshouders met minimaal 300 fokzeugen en/of 1.000 vleesvarkens. Ook hebben wij bestanden van Nederlandse (ongeveer 5.500) en Belgische (ongeveer 4.000) dierenartsen inclusief e-mailadressen. We kunnen dierenartsen selecteren op basis van specialisatie (varkens, rundvee, pluimvee, vleeskalveren e.d.).

De bestanden zijn ook te koop of te huur (eenmalig gebruik). Nergens goedkoper of beter dan bij ons. Ook omdat wij hiervoor samenwerken met een bekende agrarische uitgever. Tevens hebben wij de beschikking over de e-mailadressen van agrariërs, ook van dierenartsen. Handig voor online onderzoek of digitale nieuwsbrieven!

Voor adressen van Duitse agrariërs werken we samen met een Duits agrarisch marketingbureau, zodat deze markt voor u als opdrachtgever ook optimaal te ontsluiten is.

Voor onderzoek onder consumenten kunnen we gebruik maken van een panel van 40.000 consumenten. We werken hiervoor samen met een groot onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in online onderzoek onder consumenten.